Inspirerande träningsvideos, smakrika recept och exklusiva
tips kurerade av Mikaela Hållén & Simon Sjödin

Våra ANVÄNDARVILLKOR

Dessa användarvillkor gäller vid kopplande av medlemsskap samt avtal om köp av abonnemang på Slice Thing AB (här även nämnda som Slice Weekly och ”tjänsten/vi/oss”). Kunden (här även nämnd som ”du”) får genom tecknandet av abonnemang tillgång till ett bibliotek av träningspass samt exklusiva livepass. 

MEDLEMSSKAP & ABONNEMANG
Ditt medlemsskap startar med en sju dagars provperiod. Du kan när som helst under dessa sju dagar avsluta ditt medlemsskap kostnadsfritt. När de sju dagarna passerat påbörjar vi debiteringen av din betalningsmetod för månatliga abonnemangsavgifter, alternativt årsavgifter. Notera att vi inte skickar ut något meddelande om att din fria provperiod har avslutats.

Vi debiterar automatiskt din betalningsmetod varje månad på den kalenderdag som motsvarar den första dagen av ditt betalande abonnemang. Du måste avsluta ditt abonnemang innan det förlängs varje månad för att undvika debitering av nästa månads abonnemangsavgift. För årsabonnemang måste du avsluta ditt abonnemang innan ett år passerat för att inte bli debiterad för nästkommande år. Efter ett avslutande har du åtkomst till tjänsten till slutet av din aktuella debiteringsperiod.

BETALNING 
Alla priser anges i SEK och alla priser är inklusive 25% moms. Vid genomförande av köp delas information med vår betalleverantör. Betalning sker via betalningsplattformen Stripe. Genom att lämna information i kassan godkänner du Stripes villkor.

ÅNGERRÄTT
När du köper digital tillgång till en tjänst som streamas gäller inte distanshandelslagen. När betalningen gått igenom och du fått tillgång till materialet anses ångerrätten förverkad. 

HANTERA DITT ABONNEMANG / AVSLUTANDE
Du kan när som helst avsluta ditt abonnemang. Om en betalning inte kan genomföras på grund av att betalningsmetoden har upphört, medel saknas eller annan anledning och du inte rättar detta eller avslutar abonnemanget förblir du ansvarig för betalning av avgifter. Du kan alltså inte säga upp abonnemanget genom utebliven betalning. 

För att avsluta din prenumeration går du in på dina Inställningar och väljer ”Hantera ditt abonnemang här”. Logga in på Stripe för att hantera ditt konto. Fullfölj inloggningen via den inloggnings-länk du får mailad till din angivna e-postadress. Se efter i Skräpposten om du inte fått ett mail. Väl inne på kundportalen kan du välja att ”Avsluta plan”. 

På kundportalen kan du även uppdatera din betalningsmetod, faktureringsinformation samt få tillgång till dina kvitton eller fakturor. 

PERSONUPPGIFTER 
När du genomför ett köp behöver du ange för och efternamn samt e-mailadress. När du uppger dina personuppgifter godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter för att fullfölja avtalet gentemot dig. I detta ingår även att vi kan komma att skicka ut mejl till dig i form av nyhetsbrev eller kommunicera med dig i samband med nya uppdateringar, erbjudanden eller lanseringar.

GODKÄNNANDE
När du skapar ett medlemsskap och/eller abonnemang bekräftar du att du tagit del av och godkänner avtalet i dess helhet, vår personuppgifts-hantering samt vår Integritetpolicy. Du godkänner även att vi via vår webbplats och andra plattformar samlar in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies.  

ÅLDERSGRÄNS
Webbplatsen är inte avsedd för individer under 18 år. För att skapa ett abonnemang krävs att kunden är myndig samt äger rätt att ingå avtal för egen räkning. För personer som ej är myndiga krävs att vårdnadshavare eller en förmyndare tecknar avtalet åt den som ännu inte är myndig för att kunna använda tjänsten. Denne ansvarar då för den omyndiges nyttjande av tjänsten och det avtal hen ingår i. 

TJÄNSTEN
För att kunna använda tjänsten krävs tillgång till internet samt erforderlig utrustning. Du ansvarar själv för de kostnader som uppstår i användandet av internetuppkoppling. Innehållet på webbplatsen utvecklas och förändras kontinuerligt och vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar utan att först avisera detta. Ändringar kan avse tekniska lösningar, innehåll i produkter eller e-tjänster, webbplatsens design och utformning samt innehåll på webbplatsen. Ändringarna kan medföra att vissa funktioner eller produkter upphör, ändras eller tillkommer.

PERSONLIGT BRUK 
Om inget annat anges är medlemskapet och allt innehåll som visas genom tjänsten, endast för din personliga och icke-kommersiella användning. Innehållet på webbplatsen är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Utan samtycke från SliceWeekly är det inte tillåtet att kopiera hela eller delar av innehållet på webbplatsen. Det är inte heller tillåtet att utan samtycke göra hela eller delar av innehållet på webbplatsen tillgängligt för allmänheten.

EGET ANSVAR
Du bör alltid rådfråga din läkare eller hälso- och sjukvårdsspecialist innan du utför någon av övningarna i våra program. Instruktionen som presenteras av oss är inte avsedda att ersätta medicinsk rådgivning eller rekommendation. Vid medicinska tillstånd, historia av smärta och skada eller högrisk-graviditet bör du först diskutera med din läkare om vilken träning som är säker för just dig att utföra. 

Kontakta en läkare eller sjukvårdspersonal om du misstänker att du är sjuk eller skadad.

FRISKRIVNING
Din användning av SliceWeekly och dess innehåll sker på egen risk. Vi ansvarar inte för att våra råd och träningspass är utformade efter dina förutsättningar och tar därför inte heller ansvar för det resultat som kan uppnås. SliceWeekly och alla våra anställda frånsäger sig allt skadeståndsansvar som uppstår till följd av din användning av hemsidan eller innehållet i den.

ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOR
SliceWeekly kan komma att ändra dessa användarvillkor. Vi förbehåller oss rätten att när som helst förrätta ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen. För befintliga medlemmar träder ändrade villkor i kraft 30 dagar efter de publicerats (om inget annat meddelas).

KONTAKTA OSS
För mer information, kontakta oss via mail på [email protected].


SLICE THING AB
org. nr 559337-2203
Sverige